Co se u nás naučíte?

· Naučíte se údery a kopy při boji ve stoje, které znáte např. z kick boxu.

· Naučíte se přitom využívat kryty, bloky, klinče a držení.

· Naučíte se soupeře shodit na zem, pokud jej ve v boji ve stoje nezvládnete.

Naučíte se v zápase na zemi pokračovat prostřednictvím prvků z brazilského jiu jitsu (držení, páky) a kombinované.

Podle metody nejúspěšnějšího japonského šermíře, Myjamoto Musashiho, se učíte především praxí, to je bojem, zápasy.

Do tělocvičny chodíme bojovat a ne diskutovat.

Jak dělat věci správně se dozvíte zejména v kontaktu se soupeřem.

Po každém souboji (kole) si dáváme zpětnou vazbu proč a jak kdo koho dostal, je možný krátký dotaz u vedoucího tréninku nebo zkušenějších cvičících, co dělat když …

Prostor pro dotaz, nácviky a předvedení technik je zejména na konci tréninku, kdy se ptáte a zkoušíte, co potřebujete rozvinout.

Pokud jste nikdy nebojovali, na počátku samozřejmě dostanete základní instruktáž ;-)

 

 

 

V čem je jiné úterý?

Tento den při boji ve stoje (tj. prvních 5 plus druhých 5 kol) používáme standardní boxerské rukavice (10 oz), abychom rozvíjeli obratnost při úderech a kopech a nezranili se.

Posledních 5 kol plus individuální souboje probíhají v klasických tréninkových MMA rukavicích (větší polstrování/ ochrana při úderech).

V čem je jiný čtvrtek?

Celý trénink cvičíme v klasických tréninkových MMA rukavicích (větší polstrování/ ochrana při úderech), důraz je kladem na MMA techniky.

Nezraním se?

Šance na zranění je zcela minimální, nestávají se nám. Výjimečně si někdo odnese mírný monokl nebo má mírně podřený ret od chrániče zubů.

Jak je to možné u MMA?

Klademe zásadní důraz na rozvoj schopností, obratnosti a orientaci v každé bojové situaci, nikoliv na maximální sílu prováděné techniky nebo úderu.

Naši členové hledají možnost zacvičit si MMA bez zranění a celé vedení tréninku je tomuto maximálně podřízeno.

 Je zakázáno provádění jakýchkoliv technik, které vedou ke zlomeninám, tržným ranám, bolestivým otokům, modřinám nebo jiným zraněním.

Každý cvičící má právo se před započetím zápasu dohodnout se soupeřem, jak toto kolo budou bojovat (rychleji, silněji, volněji, …).

Kdykoliv během zápasu, zejména na zemi, máte možnost boj přerušit, pokud se dostanete do situace, která by podle vás mohla vést ke zranění.

Cvičenec, který výše uvedená pravidla nerespektuje, se nemůže tréninku účastnit.

Jak vypadá trénink?

Každý trénink má tuto strukturu:

1. Individuální rozcvička

2. Boj ve stoje, pouze ruce (podobně jako box) cca 5 kol

3. Boj ve stoje, ruce i nohy (podobně jako kickbox) cca 5 kol

4. Kombinovaný boj ve stoje a na zemi (shození soupeře, pokračování v boji všemi prostředky) cca 5 kol

5. Individuální souboje podle dohod obou cvičících, zpravidla standardní MMA

6. Konzultace, zpětná vazba, otázky k technikám a zvládání situací se soupeřem

Pravidla: co se nesmí

MMA zakazuje: škrábání, štípaní, kousání, techniky vedené prsty do obličeje, údery do temene hlavy, údery lokty či koleny do hlavy soupeře ležícího na zemi.

U nás dále vylučujeme silné údery lokty či koleny, které by mohly vést k rozbití nosu, roztržení obočí atp.

 

Kdy a kde cvičíme?

Každé úterý a čtvrtek od 19:00 hod do cca 21:30 hod.

(Kde stejná pro všechny sekce)

https://www.facebook.com/MMA.Club.Zlin/info                                                                                                                             © 2014